Kwaliteit & voedselveiligheid

Kwaliteit & voedselveiligheid

Bij Heerkens Vers vinden we schoon en hygiënisch werken erg belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt van het ISO 22000:2018 systeem. Met behulp van dit systeem worden alle risico's en doelstellingen in kaart gebracht op het gebied van voedselveiligheid. Daarmee tillen wij Heerkens Vers naar een hoger kwaliteitsniveau.

Download FSSC 22000 certificaat

PDF icon Download pdf (103.03 KB)

Dagelijks wordt er hard gewerkt aan continue verbetering op het gebied van voedselveiligheid. Ook onze medewerkers op de werkvloer hebben een grote rol in de borging van het voedselveiligheidsprogramma.

Jaarlijks worden wij getoetst middels een externe audit om te kijken of wij nog altijd voldoen aan alle (wettelijke) eisen. Inmiddels zijn we al ruim 15 jaar gecertificeerd. 

Onze kwaliteitsmedewerkster heeft de belangrijke taak om toe te zien dat alle processen bij Heerkens Vers volgens de regels van ISO 22000 onderhouden en nageleefd worden. Daarbij kun je denken aan het kwaliteitshandboek onderhouden, interne audits, leveranciersbeoordelingen en klachtenafhandeling. Wij nemen je graag mee in de praktijk om een kijkje te geven wat wij daar o.a. allemaal voor doen.

Hygiëne inspecties
Microbiologisch onderzoek
Registraties voedselveiligheid
Monitoren temperatuur
Kallibratie meetmiddelen
Validatie nieuwe producten en machines
Hygiene inspecties op de werkvloer |  Controle middels een checklist om te kijken of de werkplekken netjes en schoon zijn. 

Microbiologisch onderzoek | Wij leveren producten aan bij het laboratorium om o.a. te onderzoeken op salmonella, E.coli en listeria.

Monitoren temperatuur | De producten moeten op de juiste temperatuur bewaard worden om de voedselveiligheid te waarborgen. Bij Heerkens wordt gebruik gemaakt van verschillende koelingen.

Kallibratie meetmiddelen |  De meetmiddelen worden jaarlijks gekeurd zodat het juiste gewicht, temperatuur en zuurstofgehalte gewaarborgd wordt. 

Registraties voedselveiligheid | Alle kritische punten in de bedrijfsprocessen worden ook op de werkvloer nauwlettend in de gaten gehouden en vastgelegd. Denk hierbij aan de temperatuur van het waswater en de snijkwaliteit van de messen. 

Validatie nieuwe producten en machines | Bij aanschaf van nieuwe producten en machines worden de voedselveiligheidsrisico's vooraf in kaart gebracht.

 

Altijd op weg naar nog beter!

© Copyright Heerkens Groente en Fruit 2024

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, volg onze facebookpagina