Privacyverklaring

Privacyverklaring

Heerkens groente en fruit Heerkens groente en fruit, gevestigd aan Waardsestraat 15

5388 PP Nistelrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.heerkensvers.nl Waardsestraat 15

5388 PP Nistelrode 0412-611383

Heeft u vragen m.b.t. het privacy beleid van Heerkens, neem dan contact met ons op voor meer informatie. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heerkens groente en fruit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Adresgegevens (aflever- en factuuradres)

- Telefoonnummer

- Faxnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heerkensvers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heerkens groente en fruit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Heerkens groente en fruit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heerkens groente en fruit) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heerkens groente en fruit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen voor verzending van je nieuwsbrief?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

We sturen regelmatig een digitale nieuwsbrief met aanbiedingen, nieuws uit de branche of als inspiratie. Bij het aanmelden van de nieuwsbrief vragen we naar je e-mailadres en je bedrijfsnaam. We sturen je e-mails omdat je hier toestemming voor hebt gegeven via onze website óf via het zelf ingevulde (digitale) klantformulier. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan meld je jezelf heel makkelijk af onderaan elke verzonden nieuwsbrief. De inactieve e-mailadressen worden binnen 2 jaar verwijderd.

 

Contactformulier website

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen bij het invullen van het contactformulier op de website?

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Uw vraag

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden. Na het verwerken van uw vraag verwijderen wij alle contactgegevens.

 

Bestellingen

Welke persoonsgegevens verwerken we bij het plaatsten van een bestelling?

 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Contactpersoon
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van onze administratie. De bewaartermijn is 7 jaar, dit is wettelijk bepaald door de Wet op Rijksbelastingen.

 

Klantenservice

Heeft een vraag of klacht, dan proberen we deze zo goed mogelijk te beantwoorden of op te lossen. Daarvoor is het handig om uw gegevens bij de hand te hebben.

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon
 • Bestelhistorie
 • Factuurgegevens

Bovenstaande persoons- bedrijfsgegevens worden, volgens de wettelijke bewaartermijn, 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heerkens groente en fruit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heerkens groente en fruit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heerkens groente en fruit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heerkens groente en fruit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heerkensagf.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Heerkens groente en fruit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Meldregeling

In onze onderneming heeft naleving van wetten, regels en interne voorschriften een hoge prioriteit. Door te handelen in overeenstemming met de wet en met integriteit, beschermen wij ons bedrijf, onze werknemers en onze zakelijke partnerschappen. Vermoed u een misstand van maatschappelijk belang of een inbreuk op EU-recht? Dan kan de meldregeling van Heerkens Vers opgevraagd worden, door een mail te sturen naar info@heerkensvers.nl.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heerkens groente en fruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heerkensvers.nl

© Copyright Heerkens Groente en Fruit 2024

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, volg onze facebookpagina